Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-1' (1) in /home/radioder/www/database.inc on line 10
[błąd połączenia z serwerem bazy danych]